zooshop  www.zooshop.sk   

KONTAKTY

IVAN HUBINÁK ZOOSHOP
ALEJA SLOBODY 1893/56
026 01 DOLNÝ KUBÍN
tel: 0905 965 460
zooshodk@gmail.com
IČO: 37357441
DIČ: 1043991124

ANKETA

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom e-shope

Odkaz na google Odkaz na google 39% Odkaz na strankách Odkaz na strankách 19% Doporučenie od známeho Doporučenie od známeho 22% Iné Iné 20%

ZASTÚPENIE:


logo eminent

 

PARTNERI:

 

 

 

 

 

 


Ikonky pre váš web

V prípade záujmu je možná spoločná výmena bannerov a odkazov


 


OBCHODNÉ PODMIENKY » OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

OBJEDNÁVKA
Všetky produkty ponúkane v našom katalógu si môžete objednať:

* vyplnením internetovej objednávky- podľa určeného postupu
* telefonicky na čísle 0905 965 460 alebo e-mailom zooshopdk@gmail.com

V prípade zrušenia objednávky nás kontaktujte:

* e-mailom zooshopdk@gmail.com telefonicky na čísle 0905 965 460 
* najneskôr však v deň zadania objednávky.

Prevádzkovateľ:
Office:
Ivan Hubinák
Aleja Slobody 1893/56, Dolný Kubín 026 01, Slovensko
IČO: 37 357 441
DIČ: 1043991124
Kamenný obchod:
Ivan Hubinák ZOOSHOP akvaristika chovateľské potreby
Hviezdoslavovo nám.1681
Dolný Kubín 026 01
Slovensko
Tel.: 0905 965 460
E-mail.: zooshopdk@gmail.com
AKCIE
* Na akciový tovar uverejnený na úvodnej strane sa nevzťahujú ďalšie zľavy ak nie je uvedené inak.

PLATBA
Platba za tovar môže byt uskutočnená:

* Pri dodaní tovaru v hotovosti a na dobierku.
* Prevodom alebo vkladom na účet.
Bankový účet:
SLSP a.s.
IBAN: SK21 0900 0000 0003 2133 2495
BIC SWIFT kód: GIBASKBX
DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Momentom odsúhlasenia objednávky vzniká zmluvný vzťah medzi nekupujúcim a predávajúcim. Zmluvu je možné podľa zákonov EU vypovedať do 7 pracovných dní bez uvedenia dôvodu.
Vami objednaný tovar Vám dopravíme spolu s daňovým dokladom na adresu akú si určíte.
DOVOZ TOVARU V RÁMCI D. KUBÍNA (rozvoz v okolí 10 km)
-Všetky mestské časti Dolného Kubína
-Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osádka, Veličná, Revišné, O. Poruba, Istebné, Párnica, Žaškov Bziny,
Medzibrodie, O. Podzámok .
Nad 30,00 € - ZADARMO
Pod 30,00 € - 3,00 € za dopravu.
DOVOZ TOVARU V RÁMCI RUŽOMBERKA
Nad 50,00 € - ZADARMO
Pod 50,00 € - 5,00 € za dopravu
DOVOZ V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V rámci SR posielame tovar prostredníctvom  zásielkovou službou  Geis Parcel SK s.r.o.
Pre doručovanie zásielok v rámci SR je stanovená jednotná cena za dopravu 6,00 €
Cena za dobierku do 200,00€ - 1,00 €
Cena za dobierku nad 200 € - 2,00 €
Prevod/ vklad na účet – 0,00 €
Dodatočnú zmenu doručenia môžete upresniť telefonicky na 0905 965 460 alebo mailom na zooshopdk@gmail.com

Predávajúci sa zaväzuje:

* dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky
* na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
* vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
* tovar primerane zabaliť a doručiť čo najskôr po priati objednávky.
Tovar dodávame od 24 hod do 14 dní pokiaľ je tovar na sklade.
* Pod dodacou lehotou sa rozumie čas za ktorý sa Vám za normálnych okolností ( tovar je na sklade, dodávateľ má tovar na sklade), dodá objednaný tovar. (5 dní - pracovných ),

Kupujúci sa zaväzuje:

* prevziať objednaný tovar
* zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej alebo dohodnutej cene.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo zásielkovou službou.
* za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou
* za prípadné nedodanie tovaru , ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Reklamácie:
Reklamácie sú vybavované:

* telefonicky na čísle 0905 965 460 v pracovných dňoch od 9.30 - 17,00 hod.
* e-mailom zooshopdk@gmail.com
* poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list, ohľadne poškodenia  na tovare.
* reklamovaný , uznaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme skladom,
resp. po dohode za zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za tovar.

ZÁRUKA
* na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
* predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
* záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. 

DODANIE

Pokiaľ si objednáte tovar budete tel. alebo emailom kontaktovaný na overenie objednávky a dohodnutie času dodania.
REKLAMAČNÝ PORIADOK
1. Všeobecné ustanovenie
2. Záručné podmienky
3. Spôsob prevedenia reklamácie
4. Lehota na vybavenie reklamácie
5. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenie
Ku každému zakúpenému tovaru pri jeho kúpe je prikladaná faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list a záručný doklad. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom na faktúre. Pokiaľ nie je tovar prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá dopravca. 

2. Záručné podmienky
Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená pri každom tovare na faktúre. Táto doba začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny za iný - opravený výrobok - záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok na reklamácii. Zákazník dostane kópiu reklamačného protokolu, kde bude uvedené nové výrobné číslo. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- ak dňom prevzatia tovaru do opravy vypršala záručná doba
- porušením ochranných pečatí a nálepiek, alebo ich prelepením, prípadne pri krmive jeho otvorením
- mechanickým poškodením tovaru prípadne neodborným zásahom do tovaru v čase záruky
- elektrickým poškodením (viditeľne zhorené súčiastky)
- poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s prepravcom)
- neodbornou inštaláciou
- úmyselnou a vedomou zmenou parametrov tovaru
- pokiaľ sú originál štítky, nálepky a pásiky prelepené neodstrániteľnými nálepkami
- tovar bol poškodený živlami
Na krmivo je poskytovaná obmedzená záruka.
V prípade neoprávnenej reklamácie si môže dodávateľ vyúčtovať všetky náklady spojené s opravou a testovaním vo výške najmenej 10,00 €

Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť nefunkčný a neopraviteľný tovar za iný - obdobný so zrovnateľnými technickými parametrami.

 

3. Spôsob vybavenia reklamácie
Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese dodávateľa tovaru.
Zákazník doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky kamenného obchodu:
ZOOSHOP akvaristika chovateľské potreby, Hviezdoslavovo nám.1685/21,Dolný Kubín 026 01
Tovar musí byť v pôvodnom obale, v úplnom stave.. Ku každému výrobku musí byť priložená kópia faktúry o kúpe reklamovaného tovaru. Reklamácie budú uznané len v prípade, že je špecifikovaná konkrétna závada na tovare. Pri prevzatí tovaru na reklamáciu je so zákazníkom spísaný reklamačný lístok a začína plynúť zákonná lehota na vybavenie reklamácie. 

4. Lehota pre vybavenie reklamácie
Lehoty na vybavenie reklamácie upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

5. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 13.03. 2010.
Pri nesplnení vyššie uvedených reklamačných podmienok nebude reklamácia uznaná !
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.
AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY:
1. Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
2. Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
3. V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
4. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
5. Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.
6. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).
OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. tovar na mieru)
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. krmivo)
Tovar, ktorý chcete v zákonnej lehote vrátiť späť posielajte ako doporučenú zásielku, alebo balík
NEAKCEPTUJEME DOBIERKU !!!
Po posúdení tovaru, že nie je poškodený alebo používaný Vám vrátime peniaze späť na Váš účet.
Zákony a predpisy:
zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

NmEyMT